Kéo cột vào đây để group
STTNội dung
Thời gian họp
Phòng họp
Người ký
1 Giấy mời - Họp BCĐ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 TG: 14 giờ 04/4 (Thứ 3) Thứ Ba, 14:00:00 04/04/2023  
2 Báo cáo tình hình việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo Kiểm toán NSĐP năm 2018 Thứ Ba, 14:00:00 09/11/2021Phòng họp tầng 6 
3 đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí chi trả một số nội dung chi phòng, chống dịch không có quy định hoặc vượt mức quy định. Thứ Ba, 14:00:00 09/11/2021Hội trường tầng 3 
4 Giấy mời họp thẩm định phương án giá dịch vụ xử lý nước thải Cụm Công nghiệp Lộc An 14h00 05/11/2021 chiều thứ 6 Thứ Sáu, 14:00:00 05/11/2021Phòng họp tầng 6 
5 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2484/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị (giá nhà nước mua) của 150 căn nhà tại dự án Lan Anh 2 và Lan Anh 4, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Thứ Sáu, 08:30:00 05/11/2021Phòng họp tầng 3 
6 Giấy mời họp 215 Thứ Năm, 14:30:00 04/11/2021Phòng họp tầng 6 
7 Giấy mời họp Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh (266/YC-CSKT-P10) Thứ Năm, 14:00:00 04/11/2021Phòng họp tầng 3 
8 Về việc xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất trên phần diện tích 18.796,1m2 thuộc dự án Khu nhà ở HH1 của Liên doanh Vietsopetro Thứ Năm, 08:30:00 04/11/2021Hội trường tầng 3 
9 Giấy mời họp thẩm định giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơ sở nhà đất 31 đường 3/2, thành phố Vũng Tàu (chiều thứ 3 26/10/2021) Thứ Ba, 14:00:00 26/10/2021Phòng họp tầng 6 
10 tiếp nhận nhà, đất từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, xử lý Thứ Ba, 09:00:00 26/10/2021Phòng họp tầng 6 

© 2024 - Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu