Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 42/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 21/01/2020
2 243/STC-QLGCS&TCDN Triển khai, thực hiện Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh. 20/01/2020
3 246/STC-QLGCS&TCDN triển khai Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ.246/ 20/01/2020
4 168/STC-QLGCSTCDN Thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm năm 2019 14/01/2020
5 41/STP-PBGDPL phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 và tăng cường phổ biến, giáo dục dịp Tết Canh Tý 2020. 09/01/2020
6 59/STC-QLGCS&TCDN đề nghị rà soát, bổ sung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 07/01/2020
7 59/STC-QLGCS&TCDN đề nghị rà soát, bổ sung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 07/01/2020
8 5118/STC-TCHCSN lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 26/12/2019
9 5075/STC-QLNS hướng dẫn thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 25/12/2019
10 5086/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 11 và tháng 12 năm 2019. 25/12/2019
11 5045/STC-QLGCS Đề nghị đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 24/12/2019
12 39/2019/QĐ-UBND Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh BR-VR năm 2020 20/12/2019
13 4844/STC-QLGCS đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 11/12/2019
14 4837/STC-QLGCS đề nghị thẩm định hồ sơ xây dựng TCĐM xe ô tô chuyên dùng 11/12/2019
15 4612/STC-TTr Tự chấm điểm, và báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 25/11/2019
16 97/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự 23/11/2019
17 110/QĐ-STC Quy chế dân chủ 12/11/2019
18 4256/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 10 năm 2019 05/11/2019
19 12873/BTC-ĐT Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch 25/10/2019
20 72/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 6 TT số 45/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 hướng dẫn về thu nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đói với quỹ phòng chống tái hại của thuốc lá 14/10/2019
Hiển thị 1 - 20 of 1.554 kết quả.
của 78