Văn bản Sở ban hành (trước ngày 18/7/2016) Văn bản Sở ban hành (trước ngày 18/7/2016)

Về việc Thu hồi 1.288 m² đất tại số 01 đường Thống Nhất, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Sở Tài chính tỉnh quản lý và giao toàn bộ 1.288 m² đất và tài sản trên đất cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu để sử dụng làm trụ sở làm việc.
V/v: thanh lý xe ô tô cũ và mua mới xe ô tô phục vụ công tác của Sở Xây dựng.
V/v: Hoán đổi trụ sở cũ của Sở Tài chính cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu để xây dựng văn phòng làm việc.
V/v: Điều chuyển xe ô tô 16 chỗ ngồi từ Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng sang Ban Nội chính Tỉnh ủy quản lý, sử dụng.
V/v: Ý kiến về giá thuê nhà ở chung cư công vụ trên địa bàn huyện Côn Đảo
V/v: Báo cáo tình hình cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 29/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
V/v Báo cáo tình hình thực hiện tiền lương của doanh nghiệp nhà nước năm 2010, 2011, 2012.
V/v xem xét chấm điểm giải thưởng “Ngọn Hải đăng” đối với công ty Đường Ống khí Nam Côn sơn.
V/v thành lập Hội đồng bàn giao hệ thống điện tại huyện Côn Đảo
V/v Xin trả khu đất trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất 1A-diện tích 50.830,70 m2 thuộc khu quy hoạch nhà ở số 1 phía Đông đường 3/2, phường 10, 11, thành phố Vũng Tàu
V/v Đề nghị phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất để thực hiện dự án : Nhà máy khí hoá lỏng Dinh Cố, đường vào nhà máy, hành lang an toàn và đường chữa cháy nhà máy khí hoá lỏng, xã An Ngãi, huyện Long Điền
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện thực hiện chính sách về quản lý công sản trong lĩnh vực tài chính đất đai
V/v: Cung cấp kế hoạch, dự toán chi tiết và cơ sở lập dự toán kinh phí diệt lăng quăng, phun hóa chất chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết.
V/v phê duyệt giá đất tính bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án : đầu tư xây dựng và kinh doanh Chợ Phước Lâm tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền
Hiển thị 241 - 256 of 256 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 40
của 7