Văn bản Sở ban hành (trước ngày 18/7/2016) Văn bản Sở ban hành (trước ngày 18/7/2016)

Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh BR-VT
1116/BC-STC Tình hình giá cả thị trường và thực hiện công tác quản lý giá trong tháng 4 năm 2015
515/STC-QLGCS Đề nghị báo cáo kê khai và cập nhật dữ liệu tài sản Nhà nước
938/STC-QLGCS Triển khai thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 03/3/2015
12/TB-STC Thông báo v/v phân công phụ trách và chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác của lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 đối với các đơn vị HCSN cấp tỉnh
Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014 và năm 2015
Hiển thị 41 - 80 of 256 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 40
của 7