Quản lý hành chính sự nghiệp Quản lý hành chính sự nghiệp

Quản lý hành chính sự nghiệp
Góp ý dự thảo báo cáo đánh tình hình thực hiện định mức phân bổ ngân sách 2011-2016 và phương án xây dựng định mức phân bổ ngân sách năm 2017, giai đoạn 2017-2020 khối hành chính sự nghiệp cấp tỉnh
2614/STC-HCVX Tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ Lãnh đạo
V/v: Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính.
Chế độ phụ cấp thu hút
Triển khai thực hiện chế độ phụ cấp thu hút
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen
Gia hạn thực hiện Thông tư 207/2012/TT-BTC
Công văn gửi các Sở, Ban, Ngành; Các đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố (HCVX)
Công văn gửi các Sở, Ban, Ngành; Các đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố (HCVX)
Công văn gửi các Sở, Ban, Ngành; các đơn vị dự toán cấp I; UBND các huyện, thành phố (HCVX)
Công văn gửi Sở Y Tế V/v: Thẩm định danh mục giá các dịch vụ khám chữa bệnh BHYT năm 2013.
Công văn gửi các Sở, Ban, Ngành; các đơn vị dự toán cấp I; UBND các huyện, thành phố V/v: Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 10 -2013
Công văn gửi UBND tỉnh V/v: Kinh phí các công trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh và thực hiện các đề án, dự án quy hoạch của Sở GTVT
Công văn gửi Bộ Tài chính "Dự thảo" V/v: Góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp thay thế Thông tư số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010.
Công văn gửi UBND tỉnh V/v: Góp ý Dự thảo thay thế Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP.
Công văn gửi BHXH tỉnh V/v: Góp ý dự thảo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2014-2015 và 2020.
Công văn gửi Sở Lao động-TBXH tỉnh V/v: Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Tỉnh về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2012 đến năm 2020.
Công văn gửi Các Sở, Ban Ngành; UBND các Huyện, Thành phố V/v: Xây dựng phương án tái cơ cấu khu vực SN công lập và phương án sắp xếp tinh giảm bộ máy HC công.
Công văn gửi UBND tỉnh V/v: bồi dưỡng các nhà chuyên môn giỏi tham gia Hội đồng chấm sáng kiến cấp tỉnh.
Công văn gửi UBND tỉnh V/v: Kinh phí tổ chức Hội thảo và làm việc với Bộ Nội vụ về Đề án “ mô hình tổ chức hành chính và cơ chế quản lý hành chính đặc thù với Côn Đảo”
Công văn gửi UBND tỉnh V/v: Đề xuất nâng mức hỗ trợ sửa chữa nhà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
CÔNG VĂN GỬI UBND TỈNH V/v: Kinh phí chi trả thuê bảo vệ trụ sở cũ của Sở KH-CN
Công văn gửi UBND tỉnh V/v: hỗ trợ kinh phí cho Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức bữa cơm thân mật tại Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ.
CÔNG VĂN GỬI UBND TỈNH V/v: Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Sinh vật cảnh tỉnh nhiệm kỳ 2 (2013-2018)
CÔNG VĂN GỬI SỞ KH&ĐT V/v: thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đóng mới boong toong trang bị cho Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu.
CÔNG VĂN GỬI UBND TỈNH V/v: Hỗ trợ kinh phí cho công chức, viên chức của Chi cục Văn thư-Lưu trữ tỉnh đi làm việc từ TP Vũng Tàu đến TP Bà Rịa.
CÔNG VĂN GỬI UBND TỈNH V/v: Sửa chữa cơ sở vật chất trường THPT Vũng Tàu thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
CÔNG VĂN GỬI SỞ NN&PTNN V/v: hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người sản xuất lúa trong năm 2012 theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.
CÔNG VĂN GỬI SỞ NN&PTNN; UBND CÁC HUYỆN, TP; BCH QS; CA TỈNH V/v: góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý , sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án “ Tổng điều tra , kiểm kê rừng toàn quốc ”
CÔNG VĂN GỬI UBND TỈNH V/v: Điều chỉnh danh mục sửa chữa cơ sở vật chất trường học năm 2013 các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
CÔNG VĂN GỬI SỞ NN&PTNN V/v thống nhất dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
CÔNG VĂN GỬI SỞ LĐTB-XH V/v: Góp ý công văn hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
CÔNG VĂN GỬI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ V/v thống nhất dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN
CÔNG VĂN GỬI UBND TỈNH V/v: Hình thức lựa chọn nhà thầu cung cấp sữa thuộc Đề án sữa học đường năm 2014.
Hiển thị 1 - 40 of 59 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 40
của 2