Giá công sản Giá công sản

2004/STC-QLGCS cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh BR-VT theo công văn số 150/QLG-NLTS ngày 13/6/2016 của Bộ Tài chính