Quản lý giá công sản Quản lý giá công sản

1712/STC-QLGCS Về việc: đề nghị sớm quyết định hệ số giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu