HCVX HCVX

660/STC-HCVX Khẩn trương lập dự toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu