Văn bản Sở ban hành (trước ngày 18/7/2016) Văn bản Sở ban hành (trước ngày 18/7/2016)

Tham dự hội nghị tập huấn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
Góp ý dự thảo báo cáo đánh tình hình thực hiện định mức phân bổ ngân sách 2011-2016 và phương án xây dựng định mức phân bổ ngân sách năm 2017, giai đoạn 2017-2020 khối hành chính sự nghiệp cấp tỉnh
Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh BR-VT
Hiển thị 1 - 40 of 255 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 40
của 7