Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 04/CT-UBND Về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 21/04/2020
2 14/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/11/2018
3 10/CT-TTg Về việc tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác 27/04/2018
4 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước 28/02/2018
5 02/CT-UBND Tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/01/2018
6 18/CT-UBND Về việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 26/07/2017
7 14/CT-UBND Về việc tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/05/2017
8 08/CT-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công 20/02/2017
9 01/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 10/01/2017
10 31/CT-TTg Về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công 29/12/2016
11 28/CT-UBND Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/12/2016
12 39-CT/TU Về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 13/09/2016
13 17/CT-UBND Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI. 25/07/2016
14 02/CT-BTC Về việc hội nhập trong lĩnh vực tài chính năm 2016 18/02/2016
15 01/CT-UBND Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp; Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp; Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tỉnh và các ngày lễ lớn trong năm 2016 12/01/2016
16 02/CT-BTC Về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình Ổn giá trong dịp tết nguyên đán bính thân 2016 do bộ tài chính ban hành 24/12/2015
17 23/CT-UBND Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2015 và Tết nguyên đán Bính thân 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/12/2015
18 22/CT-UBND Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh 28/10/2015
19 18/CT-UBND Về việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và tăng cường công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 01/10/2015
20 16/CT-UBND Tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/09/2015
Hiển thị 1 - 20 of 22 kết quả.
của 2