Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1673/STC-QLGCS&TCDN Báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quý I năm 2020 28/04/2020
2 1673/STC-QLGCS&TCDN Báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quý I năm 2020 28/04/2020
3 1673/STC-QLGCS&TCDN Báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quý I năm 2020 28/04/2020
4 2768/BC-STC Tổng hợp phân tích các chỉ tiêu tài chính của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2018 29/07/2019
5 608/STC-QLGCS Báo cáo công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thị trường trước và trong Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 07/02/2019
6 304/BC-UBND Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/12/2018
7 260/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN đối với báo báo kiểm toán: ngân sách, tiền và tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh bà rịa - vũng tàu năm 2016 và các năm về trước(báo cáo quý II - 2018, số liệu đến ngày 20/8/2018) 06/11/2018
8 232/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 16/10/2018
9 136/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 12/07/2018
10 156/QLG-CSTH BC tình hình giá cả thị trường tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018, dự báo những tháng cuối năm 2018 06/07/2018
11 68/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2018 16/04/2018
12 05/QLG-THPTDB Tình hình giá cả thị trường tháng 12 và cả năm 2017 dự báo năm 2018 05/01/2018
13 295/QLG-THPTDB Báo cáo tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 12/2017 18/12/2017
14 2885/BC-STC Tổng hợp, phân tích chỉ tiêu tài chính của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 14/12/2017
15 255/QLG-THPTDB Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 10/2017, dự báo tháng 11/2017 03/11/2017
16 8043/UBND-VP Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017 06/09/2017
17 140/BC-UBND báo cáo công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 21/08/2017
18 181/QLG-THPTDP Báo cáo tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 8/2017 17/08/2017
19 2464/BC-STC Tình hình giá cả thị trường và thực hiện công tác quản lý giá trong tháng 7 năm 2017 24/07/2017
20 2021/BC-STC Tình hình giá cả thị trường và thực hiện công tác quản lý giá trong 6 tháng đầu năm 2017 21/06/2017
Hiển thị 1 - 20 of 31 kết quả.
của 2