Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 42/NQ-CP Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 09/04/2020
2 37/NQ-CP Một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 29/03/2020
3 31/2019/NQ-HĐND Quy định mức chi và mức chi hoạt đồng của HĐ tư vấn thuộc Ủy ban MTTQVN cấp huyện trên địa bàn tỉnh 18/07/2019
4 42/2018/NQ-HĐND Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh BRVT 08/01/2019
5 160/NQ-CP Sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - chuyên giao 28/12/2018
6 41/2018/NQ-HĐND Ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh BRVT giai đoạn 2018-2025 14/12/2018
7 46/2018/NQ-HĐND NQ quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh BRVT 14/12/2018
8 49/2018/NQ-HĐND NQ quy định nội dung và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành phát pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh BRVT 14/12/2018
9 24/2018/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh 20/07/2018
10 41/2017/QH14 Về việc thi hành Bộ Luật Hình sự số 100/2015/HQ13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 07/03/2018
11 13/2017/NQ-HĐND Ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/07/2017
12 69/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/01/2017
13 71/2016/NQ-HDND Phê duyệt Đề án Điều trị nghiện ma tuý tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị cai nghiện ma tuý tỉnh 12/01/2017
14 72/2016/NQ-HDND Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bao trợ xã hội thuộc hộ cận nghèo chuẩn quốc gia và hộ nghèo chuẩn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/01/2017
15 76/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/01/2017
16 58/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/01/2017
17 59/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác sử dụng tài nguyên đất đai; phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/01/2017
18 39-NQ/TW về tinh giảm biên chế và cơ cấp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 08/08/2016
19 48/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016 11/12/2015
20 49/2015/NQ-HĐND Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016 11/12/2015
Hiển thị 1 - 20 of 27 kết quả.
của 2