Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 70/2016/TTLT-BTC-TTCP Quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng 12/01/2017
2 18/2016/TTLT-BGTVT-BTC Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn Ngân sách trung ương 30/09/2016
3 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu 17/08/2016
4 96/2016/TTLT-BTC-NHNN Hướng dẫn việc phát hành tín phiếu KBNN qua ngân hành NNVN 27/06/2016
5 90/2016/TTLT-BTC-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định phương thức tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 thang 09 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 24/06/2016
6 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT Quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất 22/06/2016
7 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 10/05/2016
8 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT Hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thủy nội địa, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không 20/04/2016
9 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH QUY ĐỊNH CHI TIẾT NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2015/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO PHỤ NỮ THUỘC HỘ NGHÈO LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ KHI SINH CON ĐÚNG CHÍNH SÁCH DÂN SỐ 15/04/2016
10 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH Quy định chi tiết NĐ số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho Phụ nữ thuộc hộ nghèo là dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số 14/04/2016
11 75/STP-HCTP Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP 13/01/2016
12 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 30/12/2015
13 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế 16/12/2015
14 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT Quy định phương pháp tính, phương pháp thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển 07/12/2015
15 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN Thông Tư Liên Tịch Hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra 25/11/2015
16 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH NGÀY 30/12/2011 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2011/NĐ-CP NGÀY 04/7/2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO 20/11/2015
17 158/2015/TTLT-BTC-BTP THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ, CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH 12/10/2015
18 138/2015/TTLT-BTC-BQP Hướng dẫn việc sấp xếp nhà, đất và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sấp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng 01/09/2015
19 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội 19/08/2015
20 115/2015/TTLT-BTC-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng 11/08/2015
Hiển thị 1 - 20 of 64 kết quả.
của 4