Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 04/TB-STC Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước đối với 851 mẫu tang vật trong các gói tang vật ký gửi tại Kho bạc nhà nước tỉnh (lần 2) 10/01/2019
2 08/TB-SXD Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 05/01/2019
3 133/TB-STC Thông báo về việc công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Tài chính 15/12/2018
4 125/TB-STC Kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp Giao ban tài chính quý III/2018 cơ quan tài chính các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (Ngày 16 tháng 8 năm 2018) 07/09/2018
5 2989/BC-STC Tổng hợp, phân tích các chỉ tiêu tài chính của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017 01/08/2018
6 01 Văn bản sinh hoạt ngày pháp luật quý I năm 2018 12/04/2018
7 821/TB-BTC Danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá kê khai giá tại BTC (cục quản lý giá) 24/10/2017
8 819/TB-BTC về việc tiếp nhận đơn đề nghị cấp và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá qua trang TTĐT DV công 23/10/2017
9 84/TB-STC Phát hành văn bản điện tử của Sở Tài chính 19/05/2017
10 83/TB-STC Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách trực tuyến mức độ 4 08/05/2017
11 0102 Văn bản sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 01, 02 năm 2017 24/03/2017
12 426/TB-UBND Công bố thông tin liên quan trước đợt phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương năm 2016 của tỉnh. 16/08/2016
13 529/TB-UBND Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo chương trình cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (2016-2020) 26/11/2015
14 10638/BTC-VP Thông báo thời gian phát sóng phim 70 năm ngành Tài chính Việt Nam trên VTV1 05/08/2015
15 1887/STC-QLG-CS Thông báo về việc mất hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước 07/07/2015
16 143/TB-HĐT Thông báo về thẩm định viên về giá lần thứ 10 19/05/2015
17 12/TB-STC phân công phụ trách và chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác của lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/02/2015
18 10/TB-STC Giá bán lẻ tối đa các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi đến người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh BR-VT 12/02/2015
19 205/2013/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa việt nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam 14/12/2013
20 09/2012/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 19/01/2012
Hiển thị 20 kết quả
của 1