Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3197/STC-QLNS Triển khai Nghị quyết số 114/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội 19/08/2020
2 3159/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính. 17/08/2020
3 3160/STC-QLNS Triển khai Quyết định số 1130/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 17/08/2020
4 3134/STC-QLGCS&TCDN Triển khai Thông tư số 70/2020/TT-BTC ngày 17/7/2020 của Bộ Tài chính 14/08/2020
5 3102/STC-QLNS Triển khai Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ. 12/08/2020
6 2894/STC-QLGCS&TCDN Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 29/07/2020
7 2704/STC-QLGCS&TCDN triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh. 15/07/2020
8 2686/STC-TCHCSN triển khai Thông tư số 53/2020/TT-BTC, Thông tư số 54/2020/TT-BTC, Thông tư số 61/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính 14/07/2020
9 2665/STC-VP Triển khai Thông tư số 60/2020/TT-BTC ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 10/07/2020
10 2634/STC-QLNS Triển khai thực hiện Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ Tài chính về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ. 09/07/2020
11 2338/STC-TCHCSN triển khai Thông tư số 43/2020/TT-BTC, Thông tư số 44/2020/TT-BTC, Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính 16/06/2020
12 2313/STC-QLGCS&TCDN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong Quý II/2020 15/06/2020
13 2280/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 33/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính. 11/06/2020
14 2156/STC-QLGCS&TCDN Triển khai Quyết định số 1378/QĐUBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan 02/06/2020
15 2064/STC-TCHCSN triển khai Thông tư số 36/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính 26/05/2020
16 2027/STC-QLNS triển khai Thông tư số 37/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Văn thư (Bùi Thị Mỹ) (2 tháng trước) 22/05/2020
17 1941/STC-QLGCS&TCDN Triển khai thực hiện Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính 15/05/2020
18 1740/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 23/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của NSNN 04/05/2020
19 1716/STC-TCHCSN triển khai Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính 29/04/2020
20 1687/STC-QLGCS&TCDN triển khai Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/04/2020
Hiển thị 1 - 20 of 474 kết quả.
của 24