Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 243/STC-QLGCS&TCDN Triển khai, thực hiện Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh. 20/01/2020
2 246/STC-QLGCS&TCDN triển khai Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ.246/ 20/01/2020
3 168/STC-QLGCSTCDN Thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm năm 2019 14/01/2020
4 41/STP-PBGDPL phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 và tăng cường phổ biến, giáo dục dịp Tết Canh Tý 2020. 09/01/2020
5 59/STC-QLGCS&TCDN đề nghị rà soát, bổ sung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 07/01/2020
6 59/STC-QLGCS&TCDN đề nghị rà soát, bổ sung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 07/01/2020
7 5118/STC-TCHCSN lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 26/12/2019
8 5075/STC-QLNS hướng dẫn thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 25/12/2019
9 5086/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 11 và tháng 12 năm 2019. 25/12/2019
10 5045/STC-QLGCS Đề nghị đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 24/12/2019
11 4844/STC-QLGCS đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 11/12/2019
12 4837/STC-QLGCS đề nghị thẩm định hồ sơ xây dựng TCĐM xe ô tô chuyên dùng 11/12/2019
13 4612/STC-TTr Tự chấm điểm, và báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 25/11/2019
14 110/QĐ-STC Quy chế dân chủ 12/11/2019
15 4256/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 10 năm 2019 05/11/2019
16 12873/BTC-ĐT Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch 25/10/2019
17 3813/STC-QLNS Triển khai Công điện số 1138/CĐ-KTNN ngày 11/9/2019 của Kiểm toán nhà nước 07/10/2019
18 3499/STC-QLNS Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 – 2022. 17/09/2019
19 3478/STC-VP Rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính 16/09/2019
20 3329/STC-QLNS Triển khai việc hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia 04/09/2019
Hiển thị 1 - 20 of 439 kết quả.
của 22