Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2704/STC-QLGCS&TCDN triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh. 15/07/2020
2 2686/STC-TCHCSN triển khai Thông tư số 53/2020/TT-BTC, Thông tư số 54/2020/TT-BTC, Thông tư số 61/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính 14/07/2020
3 2634/STC-QLNS Triển khai thực hiện Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ Tài chính về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ. 09/07/2020
4 2338/STC-TCHCSN triển khai Thông tư số 43/2020/TT-BTC, Thông tư số 44/2020/TT-BTC, Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính 16/06/2020
5 2313/STC-QLGCS&TCDN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong Quý II/2020 15/06/2020
6 2280/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 33/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính. 11/06/2020
7 2156/STC-QLGCS&TCDN Triển khai Quyết định số 1378/QĐUBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan 02/06/2020
8 2064/STC-TCHCSN triển khai Thông tư số 36/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính 26/05/2020
9 2027/STC-QLNS triển khai Thông tư số 37/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Văn thư (Bùi Thị Mỹ) (2 tháng trước) 22/05/2020
10 1941/STC-QLGCS&TCDN Triển khai thực hiện Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính 15/05/2020
11 60/QĐ-STC Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tài chính 06/05/2020
12 1740/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 23/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của NSNN 04/05/2020
13 1716/STC-TCHCSN triển khai Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính 29/04/2020
14 1673/STC-QLGCS&TCDN Báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quý I năm 2020 28/04/2020
15 1673/STC-QLGCS&TCDN Báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quý I năm 2020 28/04/2020
16 1673/STC-QLGCS&TCDN Báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quý I năm 2020 28/04/2020
17 1687/STC-QLGCS&TCDN triển khai Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/04/2020
18 1143/STC-TCĐT Triển khai Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính 24/03/2020
19 1096/STC-QLGCS&TCDN Triển khai Thông tư số 09/2020/TT-BTC ngày 18/02/2020 của Bộ Tài chính quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác 20/03/2020
20 795/STC-QLGCS&TCDN triển khai công văn của Bộ Tài chính về xây dựng phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và rà soát đối tượng hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi 03/03/2020
Hiển thị 1 - 20 of 299 kết quả.
của 15