Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2879/STC-TTr Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ 07/08/2019
2 2803/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 7 năm 2019 01/08/2019
3 2768/BC-STC Tổng hợp phân tích các chỉ tiêu tài chính của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2018 29/07/2019
4 2684/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 30/2019/TT-BTC ngày 28/5/2019 của Bộ Tài chính 19/07/2019
5 2639/STC-QLGCS Đề nghị thẩm định hồ sơ xây dựng TCĐM xe ô tô chuyên dùng 16/07/2019
6 2600/STC-TCHCSN Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 – 2022 và kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 15/07/2019
7 2619/STC-QLGCS Đề nghị đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 15/07/2019
8 2472/STC-TCDN BC tình hình sắp xếp, sử dụng đất 14/07/2019
9 2566/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 35/2019/TT-BTC ngày 12/6/2019 của Bộ Tài chính 10/07/2019
10 2474/STC-TCDN thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh BRVT năm Quý II/2019 04/07/2019
11 2370/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 6 năm 2019 27/06/2019
12 2225/STC-QLGCS Triển khai Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 17/06/2019
13 2193/STC-QLNS Thông báo thông tin tài khoản tạm giữ để theo dõi chi tiết số tiền thu được từ xử lý tài sản công. 13/06/2019
14 2006/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 04 và 05 năm 2019 30/05/2019
15 1941/STC-TCHCSN Triển khai thực hiện Quyết định số 706/QĐ-BTC ngày 23/4/2019 của Bộ Tài chính 27/05/2019
16 1954/STC-QLNS Triển khai thực hiện văn bản số 5772/BTC-KBNN ngày 21/5/2019 về việc sửa đổi bổ sung văn bản số 2728/BTC-KBNN ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập BCTCNN năm 2018. 27/05/2019
17 1806/STC-QLGCS Triển khai, thực hiện Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/05/2019
18 1766/STC-QLGCS triển khai Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 03/4/2019 của Bộ Tài chính 13/05/2019
19 1747/STC-QLGCS triển khai Thông tư số 24/2019/TT-BTC về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô 10/05/2019
20 1723/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 16/2019/TT-BTC ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính 09/05/2019
Hiển thị 1 - 20 of 252 kết quả.
của 13