Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 41/STP-PBGDPL phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 và tăng cường phổ biến, giáo dục dịp Tết Canh Tý 2020. 09/01/2020
2 1138/CĐ-KTNN Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán thông qua việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hành công vụ 11/09/2019
3 02/2019/QĐ-KTNN Ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng 22/08/2019
4 115/QĐ-SXD Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/08/2019
5 581/STTTT-VTCNTT Triển khai Quyết định 636/QĐ-UBND phê duyệt kiến trúc CQĐT tỉnh BR-VT 02/05/2019
6 08/TB-SXD Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 05/01/2019
7 155/QĐ-SXD Công bố chỉ số giá quý III năm 2018 06/11/2018
8 11/2018/TT-BTP Bải bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước 30/07/2018
9 09/2018/TT-BTP Quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình 21/06/2018
10 03/2018/TT-BTP THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 10/03/2018
11 165/HĐPH Tuyên truyền, phổ biến các luật nghị quyết được quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4 25/01/2018
12 13/2016/TT-BTP Quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dự liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính 30/12/2016
13 10/2016/TT-BTP Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền pháp luật 22/07/2016
14 11/2016/TT-BYT QUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP 11/05/2016
15 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 10/05/2016
16 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH QUY ĐỊNH CHI TIẾT NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2015/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO PHỤ NỮ THUỘC HỘ NGHÈO LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ KHI SINH CON ĐÚNG CHÍNH SÁCH DÂN SỐ 15/04/2016
17 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH Quy định chi tiết NĐ số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho Phụ nữ thuộc hộ nghèo là dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số 14/04/2016
18 276/BTC-PBGDPL Bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân ở cơ sở và hòa giải cơ sở năm 2016 06/04/2016
19 Văn bản sinh hoạt ngày pháp luật quý IV năm 2015 Văn bản sinh hoạt ngày pháp luật quý IV năm 2015 20/01/2016
20 01/2016/TT-BNV Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chỉ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 13/01/2016
Hiển thị 1 - 20 of 93 kết quả.
của 5