Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 115/QĐ-SXD Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/08/2019
2 581/STTTT-VTCNTT Triển khai Quyết định 636/QĐ-UBND phê duyệt kiến trúc CQĐT tỉnh BR-VT 02/05/2019
3 08/TB-SXD Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 05/01/2019
4 155/QĐ-SXD Công bố chỉ số giá quý III năm 2018 06/11/2018
5 11/2018/TT-BTP Bải bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước 30/07/2018
6 09/2018/TT-BTP Quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình 21/06/2018
7 03/2018/TT-BTP THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 10/03/2018
8 165/HĐPH Tuyên truyền, phổ biến các luật nghị quyết được quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4 25/01/2018
9 13/2016/TT-BTP Quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dự liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính 30/12/2016
10 10/2016/TT-BTP Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền pháp luật 22/07/2016
11 11/2016/TT-BYT QUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP 11/05/2016
12 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 10/05/2016
13 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH QUY ĐỊNH CHI TIẾT NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2015/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO PHỤ NỮ THUỘC HỘ NGHÈO LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ KHI SINH CON ĐÚNG CHÍNH SÁCH DÂN SỐ 15/04/2016
14 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH Quy định chi tiết NĐ số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho Phụ nữ thuộc hộ nghèo là dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số 14/04/2016
15 276/BTC-PBGDPL Bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân ở cơ sở và hòa giải cơ sở năm 2016 06/04/2016
16 Văn bản sinh hoạt ngày pháp luật quý IV năm 2015 Văn bản sinh hoạt ngày pháp luật quý IV năm 2015 20/01/2016
17 01/2016/TT-BNV Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chỉ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 13/01/2016
18 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 30/12/2015
19 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế 16/12/2015
20 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT Quy định phương pháp tính, phương pháp thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển 07/12/2015
Hiển thị 1 - 20 of 90 kết quả.
của 5