Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 44/2019/QH14 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 26/07/2019
2 43/2019/QH14 Luật Giáo dục 14/06/2019
3 40/2019/QH14 Luật kiến trúc 13/06/2019
4 38/2019/QH14 Luật Quản lý thuế 13/06/2019
5 39/2019/QH14 Luật Đầu tư công 13/06/2019
6 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp 01/01/2019
7 18/2017/QH14 Luật Thủy sản 01/01/2019
8 21/2017/QH14 Luật quy hoạch 01/01/2019
9 36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng 20/11/2018
10 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 20/11/2018
11 37/2018/QH14 Luật công an nhân dân 20/11/2018
12 30/2018/QH14 Luật Đặc xá 19/11/2018
13 32/2018/QH14 Luật Chăn nuôi 19/11/2018
14 33/2018/QH14 Luật Cảnh sát biển Việt Nam 19/11/2018
15 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 19/11/2018
16 31/2018/QH14 Luật Trồng trọt 18/11/2018
17 29/2018/QH14 Luật bảo vệ bí mật nhà nước 15/11/2018
18 12/2017/QH14 Sửa đổi bổ sung một số điều Bộ Luật hình sự số 100/2017/QH13 07/03/2018
19 100/2015/QH13 BỘ LUẬT HÌNH SỰ 07/03/2018
20 41/2017/QH14 Về việc thi hành Bộ Luật Hình sự số 100/2015/HQ13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 07/03/2018
Hiển thị 1 - 20 of 60 kết quả.
của 3