Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 63/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà 11/07/2019
2 09/2019/NĐ-CP Nghị định Quy dịnh về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 24/01/2019
3 160/NQ-CP Sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - chuyên giao 28/12/2018
4 165/2018/NĐ-CP Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 24/12/2018
5 36/2018/QĐ-TTg Quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế 24/08/2018
6 10/CT-TTg Về việc tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác 27/04/2018
7 43/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG HẢI 12/03/2018
8 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 28/02/2018
9 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước 28/02/2018
10 165/2017/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam 31/12/2017
11 167/2017/NĐ-CP Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 31/12/2017
12 166/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG CỦA CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 31/12/2017
13 50/2017/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 31/12/2017
14 152/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 27/12/2017
15 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công 26/12/2017
16 1291/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 2) 29/08/2017
17 87/2017/NĐ-CP Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấp tổ chức của Bộ Tài chính 26/07/2017
18 32/2017/NĐ-CP Tín dụng đầu tư Nhà nước 19/05/2017
19 21/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 19/05/2017
20 579/QĐ-TTg Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017 - 2020 28/04/2017
Hiển thị 1 - 20 of 141 kết quả.
của 8