Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 42/NQ-CP Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 09/04/2020
2 437/QĐ-TTg Nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 30/03/2020
3 37/NQ-CP Một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 29/03/2020
4 149/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 22/01/2020
5 97/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự 23/11/2019
6 63/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà 11/07/2019
7 09/2019/NĐ-CP Nghị định Quy dịnh về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 24/01/2019
8 160/NQ-CP Sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - chuyên giao 28/12/2018
9 165/2018/NĐ-CP Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 24/12/2018
10 36/2018/QĐ-TTg Quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế 24/08/2018
11 10/CT-TTg Về việc tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác 27/04/2018
12 43/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG HẢI 12/03/2018
13 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 28/02/2018
14 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước 28/02/2018
15 165/2017/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam 31/12/2017
16 167/2017/NĐ-CP Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 31/12/2017
17 166/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG CỦA CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 31/12/2017
18 50/2017/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 31/12/2017
19 152/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 27/12/2017
20 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công 26/12/2017
Hiển thị 1 - 20 of 146 kết quả.
của 8