Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 09/2019/NĐ-CP Nghị định Quy dịnh về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 24/01/2019
2 71/QĐ-BTC Danh mục văn bản QPPL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của BTC năm 2018 07/01/2019
3 36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng 20/11/2018
4 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 20/11/2018
5 37/2018/QH14 Luật công an nhân dân 20/11/2018
6 32/2018/QH14 Luật Chăn nuôi 19/11/2018
7 33/2018/QH14 Luật Cảnh sát biển Việt Nam 19/11/2018
8 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 19/11/2018
9 31/2018/QH14 Luật Trồng trọt 18/11/2018
10 29/2018/QH14 Luật bảo vệ bí mật nhà nước 15/11/2018
11 3712/STC-QLGCS Hướng dẫn chính sách xã hội hoá trên địa bàn tỉnh 10/10/2018
12 3712/STC-QLGCS Hướng dẫn chính sách xã hội hóa trên địa bàn tỉnh 24/09/2018
13 1392/STC-QLGCS Triển khai các chế độ chính sách, quy định liên quan đến chính sách xã hội hóa; việc sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục 13/04/2018
14 41/2017/QĐ-UBND Quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/12/2017
15 13/2017/NQ-HĐND Ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/07/2017
16 15/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/06/2017
Hiển thị 16 kết quả
của 1