Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 14/2020/QĐ-UBND Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2020 16/07/2020
2 2704/STC-QLGCS&TCDN triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh. 15/07/2020
3 2686/STC-TCHCSN triển khai Thông tư số 53/2020/TT-BTC, Thông tư số 54/2020/TT-BTC, Thông tư số 61/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính 14/07/2020
4 2634/STC-QLNS Triển khai thực hiện Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ Tài chính về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ. 09/07/2020
5 61/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân 22/06/2020
6 12/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế,văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 19/06/2020
7 2338/STC-TCHCSN triển khai Thông tư số 43/2020/TT-BTC, Thông tư số 44/2020/TT-BTC, Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính 16/06/2020
8 2313/STC-QLGCS&TCDN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong Quý II/2020 15/06/2020
9 54/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 12/06/2020
10 2280/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 33/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính. 11/06/2020
11 53/2020/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự 10/06/2020
12 2156/STC-QLGCS&TCDN Triển khai Quyết định số 1378/QĐUBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan 02/06/2020
13 2064/STC-TCHCSN triển khai Thông tư số 36/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính 26/05/2020
14 2027/STC-QLNS triển khai Thông tư số 37/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Văn thư (Bùi Thị Mỹ) (2 tháng trước) 22/05/2020
15 1941/STC-QLGCS&TCDN Triển khai thực hiện Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính 15/05/2020
16 17/2020/TT-BTC Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp 13/05/2020
17 60/QĐ-STC Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tài chính 06/05/2020
18 1740/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 23/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của NSNN 04/05/2020
19 1716/STC-TCHCSN triển khai Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính 29/04/2020
20 1673/STC-QLGCS&TCDN Báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quý I năm 2020 28/04/2020
Hiển thị 1 - 20 of 1.603 kết quả.
của 81