Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 246/STC-QLGCS&TCDN triển khai Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ.246/ 20/01/2020
22 168/STC-QLGCSTCDN Thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm năm 2019 14/01/2020
23 59/STC-QLGCS&TCDN đề nghị rà soát, bổ sung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 07/01/2020
24 59/STC-QLGCS&TCDN đề nghị rà soát, bổ sung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 07/01/2020
25 5118/STC-TCHCSN lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 26/12/2019
26 5075/STC-QLNS hướng dẫn thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 25/12/2019
27 5086/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 11 và tháng 12 năm 2019. 25/12/2019
28 5045/STC-QLGCS Đề nghị đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 24/12/2019
29 4844/STC-QLGCS đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 11/12/2019
30 4837/STC-QLGCS đề nghị thẩm định hồ sơ xây dựng TCĐM xe ô tô chuyên dùng 11/12/2019
31 4612/STC-TTr Tự chấm điểm, và báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 25/11/2019
32 110/QĐ-STC Quy chế dân chủ 12/11/2019
33 4256/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 10 năm 2019 05/11/2019
34 3813/STC-QLNS Triển khai Công điện số 1138/CĐ-KTNN ngày 11/9/2019 của Kiểm toán nhà nước 07/10/2019
35 3499/STC-QLNS Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 – 2022. 17/09/2019
36 3478/STC-VP Rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính 16/09/2019
37 3329/STC-QLNS Triển khai việc hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia 04/09/2019
38 94/QĐ-STC Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài chính 30/08/2019
39 92/QĐ-STC Ban hành tài liệu Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài chính 29/08/2019
40 3175/STC-TCHCSN Đề nghị phối hợp báo cáo tình hình sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống xâm hại trẻ em 26/08/2019
Hiển thị 21 - 40 of 292 kết quả.
của 15