Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 2006/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 04 và 05 năm 2019 30/05/2019
22 1941/STC-TCHCSN Triển khai thực hiện Quyết định số 706/QĐ-BTC ngày 23/4/2019 của Bộ Tài chính 27/05/2019
23 1954/STC-QLNS Triển khai thực hiện văn bản số 5772/BTC-KBNN ngày 21/5/2019 về việc sửa đổi bổ sung văn bản số 2728/BTC-KBNN ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập BCTCNN năm 2018. 27/05/2019
24 1806/STC-QLGCS Triển khai, thực hiện Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/05/2019
25 1766/STC-QLGCS triển khai Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 03/4/2019 của Bộ Tài chính 13/05/2019
26 1747/STC-QLGCS triển khai Thông tư số 24/2019/TT-BTC về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô 10/05/2019
27 1723/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 16/2019/TT-BTC ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính 09/05/2019
28 1578/STC-QLGCS Đề nghị đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quyết định quy định mức trích, tỷ lệ kinh phí dự phòng và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 24/04/2019
29 1556/STC-TCHCSN Triển khai Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 23/04/2019
30 1304/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp tháng 03 năm 2019 09/04/2019
31 1363/STC-QLGCS Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 26/3/2019 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 08/04/2019
32 1145/STC-QLNS V/v: Triển khai thực hiện công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 11/03/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập BCTCNN năm 2018. 26/03/2019
33 1082/STC-TCHCSN V/v Triển khai Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC 19/03/2019
34 864/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 01 và tháng 02 năm 2019. 06/03/2019
35 691/STC-QLNS Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật 20/02/2019
36 640/STC-QLNS Triển khai thực hiện Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước 15/02/2019
37 613/STC-QLGCS V/v Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019-2020(lần 2). 13/02/2019
38 608/STC-QLGCS Báo cáo công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thị trường trước và trong Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 07/02/2019
39 461/STC-TCDN Về việc thự chiện thoái vối nhá nước tại các doanh nghiệp có vốn có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 29/01/2019
40 483/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 110/2018/TT-BTC và Thông tư số 111/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính 29/01/2019
Hiển thị 21 - 40 of 259 kết quả.
của 13