Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
241 3737/STC-QLGCS Cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị đối với sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh BR-VT theo công văn số 279/QLG-NLTS ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính 27/10/2016
242 3676/STC-QLGCS Triển khai thực hiện Thông tư số 139/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ Tài chính 24/10/2016
243 3615/STC-QLNS Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình liên ngành và quyết định của UBND Tỉnh về Quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH 19/10/2016
244 3180/STC-QLGCS Rà soát, xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng và góp ý Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị 27/09/2016
245 3193/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2014/TT-BTC 22/09/2016
246 2686/STC-NS Công bố thông tin phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2016 12/09/2016
247 Số 1348/SNV-CCVC Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2016 08/09/2016
248 2771/STC-QLGCS Hướng dẫn việc lập hồ sơ đề nghị quyết định giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính 23/08/2016
249 2706/STC-QLGCS Góp ý về dự thảo quyết định của TTCP quy định việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và cơ chế tài chính hỗ trợ các cơ sở phải di dời do ô nhiễm môi trường hoặc tập trung đông người 15/08/2016
250 2660/STC-HCVX Triển khai thông tư số 103/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính 10/08/2016
251 2605/STC-HCVX Góp ý dự thảo thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 05/08/2016
252 2363/STC-QLGCS Đề nghị hạch toán tăng giá trị tài sản là trang thiết bị tin học do Bộ Tài chính điều chuyển về cho địa phương 15/07/2016
253 2072/STC-HCVX Góp ý dự thảo nghị định của chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động đối ngoại 27/06/2016
254 90/2016/TTLT-BTC-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định phương thức tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 thang 09 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 24/06/2016
255 1634/BC-STC Tình hình giá cả thị trường và thực hiện công tác quản lý giá trong tháng 05 năm 2016 16/06/2016
256 1758/STC-QLGCS V/v tham gia góp ý vào dự thảo thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của NĐ số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ 13/06/2016
257 1355/STC-NS Triển khai Nghị định 24/2016/NĐ-CP về chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước 05/05/2016
258 1315/STC-HCVX Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 4/2016 04/05/2016
259 1312/STC-ĐT Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 04/05/2016
260 927 /STC.HCVX V/v: Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ. 28/04/2016
Hiển thị 241 - 260 of 292 kết quả.
của 15