Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 30/12/2015
22 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế 16/12/2015
23 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT Quy định phương pháp tính, phương pháp thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển 07/12/2015
24 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN Thông Tư Liên Tịch Hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra 25/11/2015
25 47/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động 16/11/2015
26 515/QĐ-SNV Ban hành hệ số chấm điểm, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2015 13/11/2015
27 37/2015/TTLT-BYT-BTC Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm Y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc 29/10/2015
28 13/2015/TT-BTP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 03/2013/TT-BTP NGÀY 31/01/2013 CỦA BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 29/09/2015
29 10/2015/TT-BTP Quy định chế độ báo cáo trong quản lý thi hành pháp luật về sử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật 31/08/2015
30 218/CV-BQLTTHCCT Thực hiện nội quy, quy chế làm việc tại Trung tâm hành chính-chính trị tỉnh 19/08/2015
31 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội 19/08/2015
32 235/QLG-NLTS Cung cấp bảng giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị 14/08/2015
33 115/2015/TTLT-BTC-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng 11/08/2015
34 11/2015/TTLT-BTC-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng 11/08/2015
35 117/2015/TTLT-BTC-BYT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 113/2013/TTLT-BTC-BYT NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012-2015 11/08/2015
36 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC Hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận 17/07/2015
37 26/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước 14/07/2015
38 147/KH/TU Kế hoạch tổ chức họp báo công bố Văn kiện Đại hội VI của Đảng bộ tỉnh 03/07/2015
39 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP Thông tư liên tịch Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường 08/05/2015
40 59/2015/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 25/04/2015
Hiển thị 21 - 40 of 93 kết quả.
của 5