Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
41 15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 20/06/2012
42 53/2010/QH12 LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 01/07/2011
43 03/2011/QH13 Luật Tố cáo 11/01/2011
44 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại 11/01/2011
45 56/2010/QH12 Luật Thanh tra 15/11/2010
46 43/2009/QH12 Luật Dân quân tự vệ 23/11/2009
47 38/2009/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 19/06/2009
48 06/2008/PL-UBTVQH12 PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ 21/11/2008
49 10/2008/QG12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí 03/06/2008
50 09/2008/QH12 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 03/06/2008
51 71/2006/QH11 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 29/06/2006
52 61/2005/QH11 Luật đấu thầu 29/11/2005
53 60/2005/QH11 Luật Doanh nghiệp 29/11/2005
54 40/2005/QH11 Bộ luật hàng hải Việt Nam 14/06/2005
55 32/2004/QH11 Luật an ninh quốc gia 03/12/2004
56 21/2004/QH11 Luật phá sản 15/06/2004
57 17/2003/QH11 Luật Thủy sản Việt Nam 26/11/2003
58 06/2003/QH11 Luật biên giới quốc gia 17/06/2003
59 03/2003/QH11 Luật kế toán 17/06/2003
60 01/2002/QH11 LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 16/12/2002
Hiển thị 41 - 60 of 60 kết quả.
của 3