Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
581 84/2007/TT-BTC Sửa đổi một số điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế dộ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 17/07/2007
582 43/2007/QĐ-BTC Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Qui chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong Ngành Tài chính 04/06/2007
583 01/2007/TT-BTC Thông tư hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp khối tỉnh được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp) 02/01/2007
584 01/ 2007/TT - BTC Thông Tư Số 01/ 2007/TT - BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ qua hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp 02/01/2007
585 53/2006/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 06/12/2006
586 64/2006/QĐ-BTC Quyết định ban hành quy trình thanh tra tài chính 08/11/2006
587 48/2006/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 14/09/2006
588 81/2006/TT-BTC Thông tư hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. 06/09/2006
589 71/2006/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ 09/08/2006
590 29/2006/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 04/04/2006
591 15/2006/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp 30/03/2006
592 19/2006/QĐ-BTC Quyết định ban hành chế độ kế toán HCSN 30/03/2006
593 18/2006/TT-BTC Thông tư hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 13/03/2006
594 120 /2005/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 30/12/2005
595 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC Thông tư liên tịch Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 14/11/2005
596 21 /2005/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUI CHẾ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ 22/03/2005
597 67/2004/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước” 13/08/2004
598 59/2003/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ 23/06/2003
Hiển thị 581 - 598 of 598 kết quả.
của 30