Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
581 145 /2007/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP 06/12/2007
582 141/2007/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 30/11/2007
583 90 /2007/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách 26/10/2007
584 115/2007/TT-BTC THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 115/2007/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 25/09/2007
585 113/2007/TT-BTC Sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập 24/09/2007
586 112 /2007/TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty xổ số kiến thiết 19/09/2007
587 89 /2007/TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa 25/07/2007
588 86/2007/TTLT/BTC-BGTVT Thông tư liên tịch Hướng dẫn về mẫu vé xe khách; kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô 18/07/2007
589 84/2007/TT-BTC Sửa đổi một số điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế dộ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 17/07/2007
590 43/2007/QĐ-BTC Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Qui chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong Ngành Tài chính 04/06/2007
591 01/2007/TT-BTC Thông tư hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp khối tỉnh được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp) 02/01/2007
592 01/ 2007/TT - BTC Thông Tư Số 01/ 2007/TT - BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ qua hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp 02/01/2007
593 53/2006/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 06/12/2006
594 64/2006/QĐ-BTC Quyết định ban hành quy trình thanh tra tài chính 08/11/2006
595 48/2006/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 14/09/2006
596 81/2006/TT-BTC Thông tư hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. 06/09/2006
597 71/2006/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ 09/08/2006
598 29/2006/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 04/04/2006
599 15/2006/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp 30/03/2006
600 19/2006/QĐ-BTC Quyết định ban hành chế độ kế toán HCSN 30/03/2006
Hiển thị 581 - 600 of 606 kết quả.
của 31