Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 6276/BTC-VP Đính chính TTHC công bố tại Quyết định số 102/QĐ-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính 24/01/2018
22 278/STC-QLNS Triển khai văn bản hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới 23/01/2018
23 830/BTC-KBNN Hướng dẫn bổ sung một số nội dung của Mục lục NSNN 22/01/2018
24 02/2018/QĐ-UBND Quy định thời hạn gửi, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/01/2018
25 02/CT-UBND Tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/01/2018
26 53/UBND-VP Triển khai thông tư 132/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính 04/01/2018
27 59/STC-QLNS Triển khai các văn bản hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2017 và kế toán dự toán, lệnh chi tiền ngân sách địa phương trên Tabmis 04/01/2018
28 17809/BTC-KBNN Hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục ngân sách Nhà nước cũ sang mục lục ngân sách Nhà nước mới 29/12/2017
29 6234/KBNN-KTNN Hướng dẫn thực hiện chuyển đổi mục lục NSNN hạch toán, xử lý số liệu TABMIS trong thời gian chỉnh lý quyết toán NS 2017 29/12/2017
30 17676/BTC-KBNN Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017 trên Tabmis 27/12/2017
31 4682/STC-QLNS Triển khai thông tư số 126/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính 26/12/2017
32 137/2017/TT-BTC Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán ngân sách năm 25/12/2017
33 136/2017/TT-BTC Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường 22/12/2017
34 17304/BTC-KBNN Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm 21/12/2017
35 20/2017/QH14 Luật quản lý nợ công (sửa đổi) 23/11/2017
36 15602/BTC-KBNN Hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền Ngân sách địa phương 17/11/2017
37 14277/BTC-NSNN Thực hiện mốt số chế độ, chính sách chưa bố trí trong định mức chi thường xuyên NSĐP năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020) 30/10/2017
38 102/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino 05/10/2017
39 11651/BTC-NSNN Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSĐP những tháng cuối năm 2017 08/09/2017
40 9505/BTC-NSNN Công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015 21/08/2017
Hiển thị 21 - 40 of 167 kết quả.
của 9