Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 24/2019/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của NĐ số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của chính phủ quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô 22/04/2019
22 23/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngàv 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giây phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hô trợ 19/04/2019
23 20/2019/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ 09/04/2019
24 128/2018/TT-BTC Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán VN 27/12/2018
25 126/2018/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 26/12/2018
26 122/2018/TT-BTC Hướng dẫn quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài 14/12/2018
27 105/2018/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm biển 06/12/2018
28 119/2018/TT-BTC quy định về chức thực hiện dự toán NSNN năm 2019 05/12/2018
29 91/2018/TT-BTC Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu 28/11/2018
30 90/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 28/11/2018
31 117/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 28/11/2018
32 113/2018/TT-BTC Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch 15/11/2018
33 105/2018/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển 15/11/2018
34 97/2018/TT-BTC Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 15/11/2018
35 104/2018/TT-BTC quy định thanh toán chi phí tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư 14/11/2018
36 62/2018/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 12/11/2018
37 75/2018/TT-BTC Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi 12/11/2018
38 85/2018/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 12/11/2018
39 86/2018/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giia đoạn 2016-2020 12/11/2018
40 88/2018/TT-BTC Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư 08/11/2018
Hiển thị 21 - 40 of 468 kết quả.
của 24