Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 12488/BTC-KBNN Tham gia góp ý kiến vào dự thảo Nghị định về báo cáo tài chính Nhà nước 22/09/2016
22 120/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí 23/08/2016
23 80/2016/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không tiền mặt. 01/07/2016
24 71/2016/NĐ-CP Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định quả Toà án 01/07/2016
25 49/2016/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2013/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2013 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ, HÓA ĐƠN 27/05/2016
26 34/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 14/05/2016
27 16/2016/NĐ-CP Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 16/03/2016
28 12/2016/NĐ-CP Về bảo vệ môi trường đối với khai thác khoán sản 19/02/2016
29 04/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ -CP ngày 3/06/2009 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước 06/01/2016
30 136/2015/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công 31/12/2015
31 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 20/10/2015
32 7156/UBND-VP TRiển khai thực hiện Nghị Định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ 24/09/2015
33 56/2015/NĐ-CP Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 09/06/2015
34 53/2015/NĐ-CP Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 29/05/2015
35 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 22/04/2015
36 32/2015/NĐ-CP Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 25/03/2015
37 30/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 17/03/2015
38 28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm và bảo hiểm thất nghiệp 12/03/2015
39 26/2015/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của đảng cộng sản việt nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội 09/03/2015
40 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 14/02/2015
Hiển thị 21 - 40 of 108 kết quả.
của 6