Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 11/2015/TTLT-BTC-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng 11/08/2015
22 117/2015/TTLT-BTC-BYT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 113/2013/TTLT-BTC-BYT NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012-2015 11/08/2015
23 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC Hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận 17/07/2015
24 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP Thông tư liên tịch Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường 08/05/2015
25 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP Quy định chế độ hoá đơn chứng từ, đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường 08/05/2015
26 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 22/04/2015
27 01/2015/TTLT-BNV-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 14/04/2015
28 01/2015/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn một số điều của nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 14/04/2015
29 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 04/04/2015
30 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 04/04/2015
31 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) 27/03/2015
32 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT Hướng dẫn về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất lúa hàng hóa và các vụ sản xuất trong năm 12/02/2015
33 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015 28/11/2014
34 38/2014/TTLT-BYT-BTC Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 14/11/2014
35 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện quyết định số 131/2009/qđ-ttg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của thủ tướng chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn 31/10/2014
36 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 29/10/2014
37 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC Hướng dẫn thực hiện quyết định số 66/2013/qđ-ttg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của thủ tướng chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học 15/10/2014
38 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất 03/10/2014
39 129/2014/TTLT-BTC-BNV Quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện đề án “sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của việt nam và về việt nam” 05/09/2014
40 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề 26/08/2014
Hiển thị 21 - 40 of 64 kết quả.
của 4