Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
421 4666/UBND.VP Tổ chức thục hiện quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh 02/07/2015
422 275/HĐND-VP Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh 01/07/2015
423 276/HĐND-VP Phê duyệt mức giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với hồ sơ tiếp nhận từ ngày 01/07/2017 đến ngày 31/12/2014 01/07/2015
424 48/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 29/06/2015
425 4345/UBND-VP Thực hiện Quy chế theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, thường trực UBND tỉnh 23/06/2015
426 4216/UBND-VP Giải quyết các trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất khi nộp tiền thuê đất một lần cho nhiều năm đối với các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 18/06/2015
427 4160/UBND-VP Thực hiện kết luận Phó Thủ Tướng Nguyễn Văn Ninh về điều hành giá 17/06/2015
428 1570/STC-HCVX Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 05, 06-2015 17/06/2015
429 7810/BTC-QLGCS Hướng dẫn một số nội dung về miễn, giảm thuế tiền đất 12/06/2015
430 7519/BTC-QLCS Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước 08/06/2015
431 3821/UBND-VP Thực hiện Luật xây dựng 2014 03/06/2015
432 3743/UBND-SNV Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức 01/06/2015
433 11/CT-TTg Về Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 29/05/2015
434 154/QLG-NLTS Cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị 29/05/2015
435 6959/BTC-QLG về việc Tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt nam 26/05/2015
436 59/KH-BTC Kế hoạch tổ chức đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ IV 21/05/2015
437 6230/BTC-QLG Hướng dẫn thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi 14/05/2015
438 6211/BTC-ĐT Thanh toán kế hoạch năm 2015 đối với các dự án khởi công mới có Quyết định đầu tư đến ngày 31/10/2014 13/05/2015
439 1166/STC-QLGCS Góp ý dự thảo tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hoá trên địa bàn tỉnh 11/05/2015
440 5652/BTC-NSNN Xác định chỉ số thường xuyên 08 tháng cuối năm 2015 tạm giữ lại 27/04/2015
Hiển thị 421 - 440 of 460 kết quả.
của 23