Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 6935/UBND-VP Điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy 15/07/2019
22 2472/STC-TCDN BC tình hình sắp xếp, sử dụng đất 14/07/2019
23 2566/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 35/2019/TT-BTC ngày 12/6/2019 của Bộ Tài chính 10/07/2019
24 2474/STC-TCDN thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh BRVT năm Quý II/2019 04/07/2019
25 2370/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 6 năm 2019 27/06/2019
26 2225/STC-QLGCS Triển khai Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 17/06/2019
27 2193/STC-QLNS Thông báo thông tin tài khoản tạm giữ để theo dõi chi tiết số tiền thu được từ xử lý tài sản công. 13/06/2019
28 2006/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 04 và 05 năm 2019 30/05/2019
29 1941/STC-TCHCSN Triển khai thực hiện Quyết định số 706/QĐ-BTC ngày 23/4/2019 của Bộ Tài chính 27/05/2019
30 1954/STC-QLNS Triển khai thực hiện văn bản số 5772/BTC-KBNN ngày 21/5/2019 về việc sửa đổi bổ sung văn bản số 2728/BTC-KBNN ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập BCTCNN năm 2018. 27/05/2019
31 4925/HD-UBND Thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh BRVT 23/05/2019
32 1806/STC-QLGCS Triển khai, thực hiện Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/05/2019
33 4576/UBND-VP thực hiện huy động sự đóng góp của doanh nghiệp được hưởng lợi từ các doanh nghiệp do nhà nước đầu tư 15/05/2019
34 1766/STC-QLGCS triển khai Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 03/4/2019 của Bộ Tài chính 13/05/2019
35 1747/STC-QLGCS triển khai Thông tư số 24/2019/TT-BTC về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô 10/05/2019
36 4266/UBND-VP Triển khai Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 03/4/2019 của Bộ Tài chính 09/05/2019
37 1723/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 16/2019/TT-BTC ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính 09/05/2019
38 4238/UBND-VP Triển khai Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính 07/05/2019
39 581/STTTT-VTCNTT Triển khai Quyết định 636/QĐ-UBND phê duyệt kiến trúc CQĐT tỉnh BR-VT 02/05/2019
40 1578/STC-QLGCS Đề nghị đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quyết định quy định mức trích, tỷ lệ kinh phí dự phòng và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 24/04/2019
Hiển thị 21 - 40 of 426 kết quả.
của 22