Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 1141/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh năm 2019 09/05/2019
22 08/2019/QĐ-UBND Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/05/2019
23 08/2019/QĐ-UBND Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/05/2019
24 07/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị và công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/05/2019
25 618/QĐ-BTC Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy 09/04/2019
26 593/QĐ-UBND Ban hành Đề cương báo cáo tình hình thực hiện phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 15/03/2019
27 02/2019/QĐ-UBND Quyết định Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/03/2019
28 391/QĐ-UBND Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND của Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 25/02/2019
29 30/2018/QĐ-UBND Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 29/01/2019
30 71/QĐ-BTC Danh mục văn bản QPPL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của BTC năm 2018 07/01/2019
31 3676/QĐ-UBND Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và đơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/12/2018
32 33/2018/QĐ-UBND Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh BRVT 21/12/2018
33 31/2018/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2018 21/12/2018
34 31/2018/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 21/12/2018
35 31/2018/QĐ-UBND Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2019 21/12/2018
36 3431/QĐ-UBND Đính chính Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 23/04/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 04/12/2018
37 3302/QĐ-UBND Về việc ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục - đào tạo cho các cấp từ mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh BRVT 20/11/2018
38 3151/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/11/2018
39 155/QĐ-SXD Công bố chỉ số giá quý III năm 2018 06/11/2018
40 3175/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vung Tàu 06/11/2018
Hiển thị 21 - 40 of 309 kết quả.
của 16