Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 71/QĐ-BTC Danh mục văn bản QPPL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của BTC năm 2018 07/01/2019
22 3676/QĐ-UBND Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và đơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/12/2018
23 33/2018/QĐ-UBND Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh BRVT 21/12/2018
24 31/2018/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2018 21/12/2018
25 31/2018/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 21/12/2018
26 31/2018/QĐ-UBND Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2019 21/12/2018
27 3431/QĐ-UBND Đính chính Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 23/04/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 04/12/2018
28 3302/QĐ-UBND Về việc ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục - đào tạo cho các cấp từ mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh BRVT 20/11/2018
29 3151/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/11/2018
30 155/QĐ-SXD Công bố chỉ số giá quý III năm 2018 06/11/2018
31 3175/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vung Tàu 06/11/2018
32 3159/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo đập nước phục vụ diễn tập cBB, dBB tại Trường bắn Lam Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ của Trường Sỹ quan Lục quân 2 02/11/2018
33 3150/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 02/11/2018
34 112/QĐ-STC Công khai thực hiện dự toán thu - chi Quý 3 năm 2018 của Sở Tài chính 30/10/2018
35 2859/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 12/10/2018
36 1479/QĐ-BTC Công bố văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tài chính hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 10/09/2018
37 2504/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 07/09/2018
38 2446/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 05/09/2018
39 2413/QĐ-UBND Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vị quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/08/2018
40 36/2018/QĐ-TTg Quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế 24/08/2018
Hiển thị 21 - 40 of 300 kết quả.
của 15