Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
281 50/2012/QĐ-TTg Quyết định về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định 09/11/2012
282 34/2012/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định tạm thời về quy trình xác định giá đất thực tế để tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất , cấp giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất phi nông nghiệp, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ; thu tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/11/2012
283 24/2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 30/07/2012
284 07/2012/QĐ-UBND Quyết định ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/02/2012
285 73/2011/QĐ-UBND Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 21/12/2011
286 1692/QĐ-BTC Quy trình thanh tra tài chính tại các cơ quan hành chính 18/07/2011
287 1602/QĐ-BTC Quy trình thanh tra tài chính đối với dự án đầu tư xây dựng 05/07/2011
288 12/2011/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/02/2011
289 07/2011/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ TRONG NƯỚC, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 15/02/2011
290 48/2010/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 19/10/2010
291 59/2010/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 30/09/2010
292 35/2010/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHI TIÊU TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 17/08/2010
293 800/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 04/06/2010
294 51/2008/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách 14/07/2008
295 1131/2008/QĐ-TTCP Quyết định của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 18/06/2008
296 32/2008/QĐ-BTC Quyết định ban hành chế độ quản lý và tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan NN , đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng NSNN 29/05/2008
297 39/2008/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 14/03/2008
298 169/2007/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC KINH DOANH THUA LỖ, HOẠT ĐỘNG KHÔNG CÓ HIỆU QUẢ 08/11/2007
299 90 /2007/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách 26/10/2007
300 43/2007/QĐ-BTC Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Qui chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong Ngành Tài chính 04/06/2007
Hiển thị 281 - 300 of 309 kết quả.
của 16