Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
281 48/2010/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 19/10/2010
282 59/2010/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 30/09/2010
283 35/2010/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHI TIÊU TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 17/08/2010
284 800/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 04/06/2010
285 51/2008/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách 14/07/2008
286 1131/2008/QĐ-TTCP Quyết định của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 18/06/2008
287 32/2008/QĐ-BTC Quyết định ban hành chế độ quản lý và tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan NN , đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng NSNN 29/05/2008
288 39/2008/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 14/03/2008
289 169/2007/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC KINH DOANH THUA LỖ, HOẠT ĐỘNG KHÔNG CÓ HIỆU QUẢ 08/11/2007
290 90 /2007/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách 26/10/2007
291 43/2007/QĐ-BTC Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Qui chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong Ngành Tài chính 04/06/2007
292 256/2006/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 09/11/2006
293 64/2006/QĐ-BTC Quyết định ban hành quy trình thanh tra tài chính 08/11/2006
294 224/2006/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNGCỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 06/10/2006
295 48/2006/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 14/09/2006
296 15/2006/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp 30/03/2006
297 19/2006/QĐ-BTC Quyết định ban hành chế độ kế toán HCSN 30/03/2006
298 67/2004/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước” 13/08/2004
299 115/2004/QĐ-TTg Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo QĐ 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của TTg CP 25/06/2004
300 193/2001/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 193/2001/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 20/12/2001
Hiển thị 281 - 300 of 300 kết quả.
của 15