Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 168/STC-TCHCSN Đề nghị báo cáo tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập 16/01/2019
2 203/STC-QLNS Triển khai thực hiện Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 14/01/2019
3 171/UBND-VP triển khai Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ 10/01/2019
4 42/2018/NQ-HĐND Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh BRVT 08/01/2019
5 44/STC-QLGCS Triển khai, thực hiện Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh BR-VT 04/01/2019
6 30/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 11 và 12 năm 2018. 03/01/2019
7 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp 01/01/2019
8 18/2017/QH14 Luật Thủy sản 01/01/2019
9 21/2017/QH14 Luật quy hoạch 01/01/2019
10 160/NQ-CP Sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - chuyên giao 28/12/2018
11 3676/QĐ-UBND Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và đơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/12/2018
12 165/2018/NĐ-CP Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 24/12/2018
13 31/2018/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2018 21/12/2018
14 31/2018/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 21/12/2018
15 4911/STC-QLNS triển khai Thông tư 65/2018/TT-BTC ngày 31/07/2018 của Bộ Tài chính 21/12/2018
16 31/2018/QĐ-UBND Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2019 21/12/2018
17 4911/STC-QLNS triển khai Thông tư 65/2018/TT-BTC ngày 31/07/2018 của Bộ Tài chính 19/12/2018
18 133/TB-STC Thông báo về việc công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Tài chính 15/12/2018
19 41/2018/NQ-HĐND Ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh BRVT giai đoạn 2018-2025 14/12/2018
20 4843/STC-QLNS triển khai thực hiện Thông tư số 105/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính 14/12/2018
Hiển thị 1 - 20 of 1.392 kết quả.
của 70