Tuyển dụng Tuyển dụng

926/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016