TĐTT nghiệp vụ chuyên ngành TĐTT nghiệp vụ chuyên ngành

Về nội dung và trình tự tiến hành thanh tra một dự án đầu tư xây dựng

Về nội dung và trình tự tiến hành thanh tra

một dự án đầu tư xây dựng

Từ thực tiễn thanh tra, kiểm tra XDCB trong những năm qua, tổng hợp một số nội dung và quy trình như sau:

1- Kiểm tra việc chấp hành trình tự và thủ tục về XDCB:

- Sưu tầm nắm vững các văn bản chế độ quy định về XDCB của Nhà nước và của từng địa phương.- Hiểu đúng trình tự và các quy định , quy phạm về XDCB.- Nắm vững các nội dung, khái niệm, quy định về XDCB: dự án đầu tư, tiền khả thi, khả thi, khái toán, dự toán, thiết kế sơ bộ, thiết kế kỹ thuật, thẩm định, chọn thầu, đấu thầu, chỉ định thầu, hợp đồng, bên A, bên B, tổng thầu, chia thầu, thầu chính, thầu phụ, đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật, giai đoạn quy ước, hạ giá thành công trình, bàn giao, thanh quyết toán công trình, phúc tra, hiệu quả đầu tư

- Tìm hiểu nguồn vốn đầu tư (ngân sách nhà nước cấp, vay ngân hàng hay thuộc các nguồn vốn ODA, BOT ). Nguồn vốn đầu tư có bảo đảm chắc chắn thì khi thi công hoàn thành bên B mới được thanh toán kịp thời. Đồng thời người kiểm tra phải nắm chắc giá trị vốn đầu tư và những vướng mắc, khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện vốn đầu tư xây dựng.

          - Nắm chắc cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan tư vấn thiết kế, cơ quan phê duyệt thiết kế, duyệt dự toán, các B tham gia, B chính, B phụ có đủ năng lực thực hiện hay không.

2- Kiểm tra nội dung của việc lập, thẩm định, quyết định dự án đầu tư:

- Xem xét việc thực hiện mục đích đầu tư.

- Nguồn cung cấp vật tư, thiết bị, tiêu thụ sản phẩm có hợp lý không.

- Khả năng huy động vốn công trình.

- Thủ tục cấp giao đất của địa phương.

- Địa điểm xây dựng và quy mô đầu tư có phù hợp với yêu cầu đề ra không.

- Kiểm tra dự án công trình có được thực hiện theo trình tự quy định không.

- Cơ quan phê duyệt từng khâu của dự án công trình có đúng thẩm quyền, chức năng không

- Xác định rõ chủ đầu tư là ai? Hình thức quản lý đầu tư, địa điểm và diện tích đất được sử dụng, công suất thiết kế công trình, tổng vốn đầu tư, thời gian thi công xây dựng và các giai đoạn thi công chủ yếu.

3-Kiểm tra lại dự toán đã được thẩm định, phê duyệt:                       
         -Kiểm tra lại việc tính toán và bố cục dự toán có chính xác, có đúng với hướng dẫn của Bộ Xây dựng hay không?

- Kiểm tra lại việc áp dụng các tỷ lệ phí như chi phí chung, lãi định mức, tỷ lệ khảo sát thiết kế tuỳ từng trường hợp cụ thể theo từng loại công trình và thời điểm thi công xây dựng khác nhau.

- So sánh kết quả kiểm tra dự toán với giá trị dự toán đã được duyệt để yêu cầu chủ đầu tư giải trình và kiến nghị với các cơ quan duyệt dự toán.

4- Kiểm tra việc triẻn khai thực hiện dự án đầu tư:

a) Khâu chuẩn bị đầu tư:

- Kiểm tra việc thực hiện cấp hoặc thuê đất.

- Kiểm tra chi phí giải phóng mặt bằng, đền bù.

- Kiểm tra việc tuyển chọn tư vấn khảo sát thiết kế, giám định kỹ thuật công trình.

- Kiểm tra nguồn vốn và kế hoạch ghi vốn, liên quan đến khả năng thanh quyết toán công trình hoàn thành.

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, dự toán có đúng thủ tục và hợp lý hay không? Phát hiện những sai sót trong thiết kế, dự toán.

- Kiểm tra việc tổ chức đấu thầu, chọn thầu hoặc chỉ định thầu có đúng quy định của Nhà nước không?

- Kiểm tra việc thực hiện mua sắm các thiết bị chủ yếu trong các khâu ký kết hợp đồng mua bán, nghiệm thu bàn giao bảo quản, lắp đặt thiết bị, khuyến mại, thanh lý hợp đồng mua bán thiết bị.

- Kiểm tra việc mua bảo hiểm, đề phòng sự rủi ro của công trình

b) Kiểm tra khâu thực hiện dự án:

- Kiểm tra nội dung và thực hiện các hợp đồng giao nhận thầu giữa bên A, B và giữa B chính, B phụ có đảm bảo tư cách pháp nhân, có giấy phép kinh doanh hành nghề không? nội dung hợp đồng có gì trái với hồ sơ mời hoặc dự thầu không? (chú ý việc A, B gửi giá, khối lượng qua các hợp đồng khoán gọn, thoả thuận, ). Kiểm tra việc thực hiện hợp đồng có gì sai so với các điều khoản các bên đã ký kết không?

- Kiểm tra việc tổ chức thi công, giám sát khối lượng, chất lượng, kỹ thuật công trình, giám sát tác giả có đúng thiết kế được duyệt hay không?

- Việc quan hệ giữa chủ đầu tư, B chính, B phụ có gì vướng mắc trong quá trình thi công? kiểm tra nhật ký công trình và các biên bản giải quyết sự cố, giải quyết khối lượng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng.

 - Kiểm tra nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, bàn giao công trình, đưa công trình vào sử dụng có đúng thời gian và thủ tục quy định không? Xem xét việc thực hiện khấu hao công trình.

- Kiểm tra việc thẩm định và phê duỵêt quyết toán công trình

5- Kiểm tra khối lượng thực tế công trình hoàn thành.

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế đã được lập, duyệt đầy đủ chưa hay vừa thiết kế, vừa thi công?

- Từ thiết kế kỹ thuật, tính toán bóc lại tiên lượng của những khối lượng lớn, giá trị cao hoặc nghi ngờ cần kiểm tra mà các B thường hay tính tăng như khối lượng bê tông, khối lượng đào đất móng, khối lượng xây, diện tích cửa, diện tích ốp lát trát vá Từ đó so với khối lượng vật tư đã ghi trong dự toán, các phiếu thanh toán, nếu chênh lệch cần yêu cầu cơ quan chủ quản và bên B giải trình.

- Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện những điểm vô lý về kỹ thuật, cần thiết phải chất vấn, yêu cầu cơ quan thiết kế thuyết minh.

- Những khối lượng lớn hoặc giá trị cao cần thiết có thể đo đếm, tính toán lại khối lượng thực tế để so với khối lượng theo thiết kế đã được duyệt, nếu chủ đầu tư và bên B không giải trình được hợp tình, hợp lý thì kiến nghị xử lý bồi thường phần giá trị khối lượng khống.

- Đặc biệt cần chú ý các khối lượng chìm đã được phủ kin như khối lượng đào đất móng, vét bùn, hút bùn lòng sông, khối lượng cọc ngầm, khối lượng phá dỡ trát vá, khối lượng san lấp mặt bằng, san lấp ổ gà hai bên A, B thường có xác nhận sai thực tế đối với khối lượng này để tăng giá trị thanh toán cho B tạo nguồn cho B giải quyết theo tỷ lệ % tiêu cực đã được thoả thuận.

- Kiểm tra khối lượng phát sinh ngoài thiết kế dự toán đã được phê duyệt xem có biên bản xác nhận khối lượng phát sinh với lý do chính đáng và đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chưa.

- Với khối lượng thực tế lớn hơn khối lượng thiết kế phải được duyệt bổ sung nhưng phải hợp pháp, hợp lệ; nếu khối lượng thực tế nhỏ hơn khối lượng thiết kế được công nhận thì chỉ được thanh toán theo khối lượng thực tế.

6- Kiểm tra khối lượng công trình đã hoàn thành:

- Bằng quan sát trực tiếp phát hiện những khiếm khuyết, sai sót như tường nứt, dầm rạn gẫy, tường trát không phẳng, sơn quét vôi loang lổ, hoen ố, kích thước cửa sai lệch, thiết bị vật tư sai chủng loại, qui cách so với thiết kế dự toán
        - Kiểm tra nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, bàn giao công trình, đưa công trình vào sử dụng có đúng thời gian và thủ tục quy định không? Xem xét việc thực hiện khấu hao công trình.

- Kiểm tra việc thẩm định và phê duỵêt quyết toán công trình.

 

                                                                             Bùi Tiến Dũng – Chánh Thanh tra