Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

Triển khai tập huấn phần mềm quản lý, điều hành văn bản điện tử egov

Ngày 02 tháng 11 năm 2018, Sở Tài chính triển khai tập huấn phần mềm quản lý, điều hành văn bản điện tử egov đến toàn thể Lãnh đạo và công chức thuộc các phòng của Sở.

- Đơn vị triển khai: Công ty Bkav

(Đồng chí Vương Thị Thu Hà – Chánh Văn phòng Sở phát biểu khai mạc buổi tập huấn)

(Đại diện công ty Bkav và công chức tham dự tập huấn)

Đăng tin: Ngọc Thảo