Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG

NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

          Nhằm kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2018, ngày 17/8/2018 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018 và ký cam kết trách nhiệm giữa Trưởng, Phó phòng với Bí thư Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở theo Quyết định số 01-QĐ/ĐU ngày 26/6/2018 của Đảng ủy Sở Tài chính.

Thành phần tham dự:

- Đ/c Lương Thị Thu - Phó Bí thư Kiêm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra - Đảng ủy khối cơ quan tỉnh;

- Đ/c Nguyễn Việt Dũng – Chủ Tịch công đoàn viên chức tỉnh;

- Ban Giám đốc Sở, toàn thể công chức và người lao động.

(Đồng chí: Lê Ngọc Khánh  -  Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở, phát biểu khai mạc hội nghị)

(Ban Giám đốc Sở và toàn thể công chức, người lao động tham dự Hội nghị)

(Đồng chí: Nguyễn Dương Hùng – Phó Giám đốc Sở - Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018)

(Đồng chí: Ngô Phước Thành – Phó Giám đốc Sở - Báo cáo tình hình hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 cuối năm 2018)

(Đồng chí:  Nguyễn Việt Dũng – Chủ Tịch công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại Hội nghị)

(Đồng chí:  Vương Thị Thu Hà – Chánh Văn phòng Sở công bố ký kết giao ước thi đua năm 2018)

Đường Ngọc Thảo - Văn Phòng Sở