Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

Hội nghị cán bộ công chức năm 2018 và Hội nghị tổng kết năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

    Ngày 12 tháng 01 năm 2018, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị CBCC năm 2018 và Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

 Đến dự Hội nghị CBCC năm 2018, gồm có:

-  Ông Nguyễn Việt Dũng – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

-  Ban Giám đốc và tập thể CBCC Sở Tài chính

 Đến dự Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, gồm có:

-  Ông Nguyễn Thành Long - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

-  Đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh: Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban pháp chế; Kho bạc nhà nước tỉnh, các Sở và phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện

-  Ban Giám đốc và tập thể CBCC Sở Tài chính.

 

 (Đoàn Chủ tịch Hội nghị CBCC năm 2018)

 

 

(Đ/c Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu tại Hội nghị)

 

 

(Đ/c Nguyễn Dương Hùng – PGĐ Sở trao tặng Bằng chứng nhận chiến sỹ thi đua cơ sở cho 09 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017)

 

(Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết cơ quan năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018)

 

(Đ/c Nguyễn Thành Long - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua của Bộ Trưởng Bộ Tài chính cho tập thể lãnh đạo Sở Tài chính).

 

 

(Đ/c Nguyễn Thành Long - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

 

 

Dương Đình Ngân – Văn phòng Sở