Sự kiện Sự kiện

Lỗi đính kèm tệp trong hồ sơ đăng ký giá và kề khai giá trực tuyến

Kính gửi quý cơ quan, đơn vị!

Một số đơn vị khi nộp hồ sơ đăng ký giá và kê khai giá trực tuyến, khi đính kèm tệp hồ sơ: tên tệp có đấu tiếng Việt nên chương trình không nhận được.

Do đó, Sở Tài chính đề nghị quý cơ quan, đơn vị khi đính kèm tệp hồ sơ là tên tệp không dấu tiếng Việt (Ví dụ: Dang ky gia.pdf)

Trân trọng./.