Sự kiện Sự kiện

Hướng dẫn Khắc phục lỗi truy cập trang web đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách trực tuyến

 MỘT SỐ LỖI KHI TRUY CẬP TRANG WEB CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ NGÂN SÁCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Khi truy cập trang web cấp mã số quan hệ ngân sách của Bộ tài chính bị lỗi, người sử dụng thực hiện các thao tác xử lý sau:

1. Đối với trình duyệt Google Chrome:

Khi truy cập báo lỗi như cửa sổ sau, người sử dụng bấm vào nút "Nâng cao" hoặc "Advance"

Sau đó bấm vào link "Tiếp tục truy cập mstt.mof.gov.vn (không an toàn)" để vào trang web