TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

LỄ THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN, BỔ NHIỆM GIỮ CHỨC VỤ CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ VÀ QUYẾT ĐỊNH THÔI GIỮ CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
Đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống TABMIS
Triển khai tập huấn phần mềm quản lý, điều hành văn bản điện tử egov
Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính
Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2018
Phát động phong trào thi đua năm 2018
Hiển thị 1 - 20 of 223 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 12