Thông tin đấu thầu Thông tin đấu thầu

Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo chào hàng cạnh tranh