Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu