Thông báo nội bộ Thông báo nội bộ

Thông báo thay đổi chuyên mục Văn bản sở ban hành

Kính gửi các khách hàng đã truy cập trang web của Sở Tài chính!

Kể từ ngày 18/07/2016 Chuyên mục văn bản Sở ban hành chuyển qua chuyên mục Văn bản hành chính.

Xin chân trọng thông báo!