Thông báo nội bộ Thông báo nội bộ

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu