Tin trong nước Tin trong nước

Lễ Thông báo Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục Trưởng Cục Thuế và Quyết định thôi giữ chức vụ PGĐ Sở Tài chính

Ngày 5/4/2019, Sở Tài chính tổ chức buổi lễ Thông báo Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục thuế tỉnh và Quyết định thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính đối với đồng chí Ngô Phước Thành

Tham dự buổi lễ gồm có:

- Đ/c Lê Ngọc Khánh – Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở;

- Đ/c Nguyễn Dương Hùng – Phó Giám đốc Sở;

- Đ/c Lê Thế Thời - Phó Giám đốc Sở;

- Toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở.

Sau đây là một số hình ảnh nổi bật tại buổi Lễ:

(Toàn thể Lãnh đạo, công chức, người lao động thuộc Sở tại buổi Lễ)

(Đ/c: Lê Ngọc Khánh-Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng Đ/c: Ngô Phước Thành – Cục Trưởng Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính)

(Ban Giám đốc Sở chúc mừng Đ/c: Ngô Phước Thành)

(Văn phòng Sở chúc mừng Đ/c: Ngô Phước Thành)

(Phòng Tài chính Đầu tư chúc mừng Đ/c: Ngô Phước Thành)

(Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp chúc mừng Đ/c: Ngô Phước Thành)

(Phòng Tài chính Ngân sách chúc mừng Đ/c: Ngô Phước Thành)

(Phòng Quản lý giá công sản chúc mừng Đ/c: Ngô Phước Thành)

(Phòng Thanh tra chúc mừng Đ/c: Ngô Phước Thành)

Đăng tin: Ngọc Thảo