Tin tức tài chính Tin tức tài chính

Hội nghị phổ biến luật ngân sách năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành

HỘI NGHỊ

PHỔ BIẾN LUẬT NGÂN SÁCH NĂM 2015 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

 

Nhằm đảm bảo Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành được triển khai thực hiện tốt trên địa bàn tỉnh. Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Sở Tài chính đã phối hợp với Vụ ngân sách nhà nước thuộc Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thành phần tham dự Hội nghị, gồm có:

- Về phía Báo cáo viên: Đại diện Vụ quản lý ngân sách thuộc Bộ Tài chính.

- Về phía lãnh đạo tỉnh: Đ/c Nguyễn Thành Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Về phía Sở Tài chính có:

+ Đ/c Lê Ngọc Khánh – Tỉnh ủy viên/ Giám đốc Sở.

+ Đ/c Ngô Phước Thành – Phó Giám đốc Sở

+ Đại diện lãnh đạo và CBCC thuộc một số phòng chuyên môn thuộc Sở.

- Đại diện các Sở, ban, ngành, Kiểm toán nhà nước khu vực XIII, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; phòng TC-KH cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, cùng với sự tích cực tham gia ý kiến, trao đổi của các cơ quan, đơn vị về các vấn đề vướng mắc cần quan tâm và sự giải đáp cụ thể các ý kiến, vướng mắc của Báo cáo viên đã góp phần vào sự thành công chung của Hội nghị.

Một số hình ảnh Đại hội:

Đ/c Lê Ngọc Khánh – Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị)

(Đ/c Nguyễn Thành Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

(Các đại biểu tham dự Hội nghị)

 

                                    

                                                          Dương Đình Ngân – Văn phòng Sở

 

Tài liệu