Hoạt động bầu cử Hoạt động bầu cử

1095 /TTrLS-STC-SNV về việc đề nghị phương án phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho các Cơ quan, Đơn vị cấp tỉnh